When

Saturday, April 20, 2024 (4:00 PM - 6:00 PM)GMT+1

Add to Calendar

Where

POSK

238-246 King St
London
W6 0RF

London, United Kingdom

Show on map

Event Details

Już niebawem odbędzie się najważniejsze wydarzenie w kalendarzu STP - Walne Zebranie. Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia (sobota) 2024 roku o godzinie 16:00 w POSK-u lub online za pomocą platformy ZOOM.


Link do spotkania:

https://us06web.zoom.us/j/88904421032?pwd=MDmys3QQErKuqDn1nvn7dnwE1sBUHF.1

Meeting ID: 889 0442 1032

Passcode: 022954


To świetna okazja, aby wziąć czynny udział w życiu STP i wpłynąć na jego rozwój. Podczas zebrania podsumujemy ubiegłoroczną działalność Stowarzyszenia oraz podejmujemy kluczowe decyzje w sprawie jego przyszłej działalności, m.in. wybierając nowych członków władz i ustalając budżet na przyszły rok.


Po formalnej części Walnego Zebrania, zapraszamy na nieformalną kolację i drinki, gdzie będziemy mieli okazję miło spędzić czas we wspólnym gronie.


Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w zebraniu klikając poniżej. Przypominamy, że prawo głosu na zebraniu mają tylko osoby posiadające aktualnie opłaconą składkę na bieżący rok.


Jeśli jeszcze nie zrobiłeś/łaś tego wcześniej, prosimy o dokonanie rejestracji i opłacenie składki najpóźniej na tydzień przed zebraniem.


Jeśli nie możesz uczestniczyć w zebraniu, ale chcesz przekazać swoje głosy, możesz to zrobić poprzez upoważnienie proxy. Zgłoszenia kandydatur na funkcje w Stowarzyszeniu przyjmujemy do 12-go kwietnia.


PLANOWANY PROGRAM ZEBRANIA

 1. Powitanie i przyjęcie porządku zebrania
 2. Wybór przewodniczącego walnego zebrania (WZ), sekretarza oraz 2 asesorów
 3. Zatwierdzenie (lub uwagi) do protokołu z poprzedniego WZ
 4. Sprawozdanie prezesa za poprzedni rok
 5. Sprawozdanie skarbnika za poprzedni rok
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za poprzedni rok
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Glosowanie nad udzieleniem absolutorium obecnemu zarządowi
 9. Proponowane plany oraz budżet na nadchodzący rok (wygłoszone przez osoby kandydujące na stanowisko prezesa)
 10. Prezentacja kandydatów oraz wybór władz stowarzyszenia
 11. Członkowie Zarządu (Trustees)
 12. Komisja Rewizyjna
 13. Propozycje uchwał Walnego Zebrania
 14. Wolne głosy
 15. Zamknięcie zebrania


Do zobaczenia!

Mirosława Michniewicz

Secretary of the Association of Polish Engineers in Great Britain


Formy do pobrania:

Menu